Đăng ký tài khoản
Bước 01: Chọn Đăng ký

Tại màn hình Đăng nhập, chọn Đăng ký

Bước 02: Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại đăng ký, sau đó nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: Nếu số điện thoại của quý khách đã tồn tại trên hệ thống VNPAY, vui lòng xác nhận lại thông tin và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất đăng ký tài khoản Ví điện tử VNPAY.

Bước 03: Nhập thông tin

Nhập các thông tin yêu cầu, sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 04: Nhập mã OTP

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS

Bước 05: Cài đặt mã pin cho Soft OTP

Nhập mã PIN để xác thực cho mỗi giao dịch

Bước 06: Cài đặt mã pin cho Soft OTP thành công

Bước 07: Đồng ý định danh và liên kết ngân hàng

Xem thêm: Liên kết ngân hàng

Bước 08: Liên kết tài khoản/thẻ

Xem thêm: Liên kết ngân hàng

Bước 09: Cập nhật thông tin định danh

Xem thêm: Cập nhật thông tin định danh