Cập nhật thông tin định danh (eKYC)
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện (góc trên bên trái màn hình)

Bước 2: Bấm Định danh ngay hoặc Cập nhật lại định danh

Bước 3: Chọn loại giấy tờ tùy thân

Chọn loại giấy tờ tùy thân tương ứng, nhấn Tiếp tục

 

Bước 4: Kiểm tra các điều kiện được lưu ý

Khách hàng đọc kỹ lưu ý, nhấn Đã hiểu

Bước 5: Chụp ảnh giấy tờ tùy thân

Chụp ảnh giấy tờ tùy thân theo hướng dẫn

 

Bước 6: Chụp ảnh chân dung

Xem hướng dẫn và bấm Bắt đầu chụp 

 

Bước 7: Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn

Bước 8: Kiểm tra thông tin giấy tờ

Kiểm tra và sửa lại thông tin giấy tờ, nhấn Hoàn thành

Bước 9: Kiểm tra lại thông tin và bấm Tiếp tục

Bước 10: Cập nhật thông tin định danh thành công