Đặt phòng khách sạn
Bước 01: Chọn Đặt phòng khách sạn

Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn mục Đặt phòng khách sạn

Bước 02: Tìm kiếm thông tin

Tại màn hình Đặt phòng khách sạn, nhập các thông tin tìm kiếm khách sạn theo mong muốn, nhấn Tìm kiếm

Bước 03: Danh sách khách sạn

Màn hình hiển thị danh sách các khách sạn phù hợp với thông tin tìm kiếm, khách hàng có thể nhấn vào từng khách sạn để xem thông tin chi tiết

Bước 04: Đặt phòng

Xem chi tiết thông tin khách sạn, vuốt sang trái – phải để chọn loại phòng, nhấn Đặt phòng

Bước 05: Thanh toán

Nhập các thông tin theo yêu cầu và nhấn Thanh toán

Bước 06: Thông tin hóa đơn

Bước 07: Xác nhận giao dịch

Kiểm tra thông tin giao dịch, nhấn Xác nhận

Bước 08: Xác thực giao dịch

Bước 09: Thông báo thành công

Người đặt có thể kiểm tra thông tin chi tiết đặt phòng khách sạn tại mục Lịch sử & hủy phòng