Đặt phòng khách sạn
Bước 1: Tại mục VNPAY đề xuất từ màn hình chính, chọn Xem tất cả

Bước 2: Chọn tính năng Đặt phòng khách sạn

Step 3: Search for information

Tại màn hình Đặt phòng khách sạn, nhập các thông tin tìm kiếm khách sạn theo mong muốn, nhấn Tìm kiếm.

 

Bước 4: Danh sách địa điểm

Màn hình hiển thị danh sách các địa điểm phù hợp với thông tin tìm kiếm.

 

Bước 5: Đặt phòng

Xem chi tiết thông tin khách sạn, nhấn Đặt ngay.

 

Bước 6: Thanh toán

Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Thanh toán.

 

Bước 7: Thông tin thanh toán

Kiểm tra thông tin hóa đơn, chọn phương thức thanh toán và nhấn Xác nhận.

Lưu ý
- Khách hàng có thể chọn mã giảm giá nếu có
- Phí giao dịch có thể thay đổi theo từng thời kỳ

 

Bước 8: Nhập mã PIN.

Bước 9: Xác nhận giao dịch

Kiểm tra lại thông tin giao dịch, nhấn Xác nhận.

 

Bước 10: Giao dịch thành công

Giao dịch thành công