Đặt vé xem phim
Bước 01: Chọn Vé xem phim

Từ màn hình chính của Ứng dụng, chọn mục Vé xem phim

Bước 02: Chọn rạp chiếu

Nhấn chọn Tỉnh thành và rạp chiếu theo danh sách

Bước 03: Chọn phim

Chọn phim muốn xem, nhấn vào ảnh để xem thông tin chi tiết hoặc nhấn Đặt vé để tiến hành đặt vé

Bước 04: Chi tiết thông tin phim

Xem thông tin nội dung phim và nhấn Đặt vé

Bước 05: Chọn Suất chiếu

Chọn suất phiếu phù hợp với nhu cầu

Bước 06: Chọn chỗ ngồi

Chọn chỗ ngồi theo số lượng vé đã chọn, nhấn Thanh toán

Bước 07: Chọn đồ ăn và uống

Chọn đồ ăn và uống rồi nhấn Thanh toán

Bước 08: Nhập thông tin

Nhập thông tin nhận vé và nhấn Thanh toán

Bước 09: Thông tin hóa đơn

Kiểm tra thông tin hóa đơn, nhấn Tiếp tục

Bước 10: Xác nhận giao dịch

Xác nhận lại thông tin giao dịch, nhấn Tiếp tục

Bước 11: Xác thực giao dịch

Bước 12: Thông báo thành công

Người đặt có thể kiểm tra thông tin chi tiết vé tại mục Vé của tôi