Chuyển tiền qua số điện thoại
Bước 01: Chọn Chuyển tiền

Tại màn hình chính Ứng dụng, chọn mục Chuyển tiền

Bước 02: Chọn Chuyển tiền đến ví

Khách hàng có thể kiểm tra thông tin giao dịch, danh bạ thụ hưởng

Bước 03: Nhập thông tin chuyển tiền

Nhập số điện thoại người nhận, nội dung và số tiền muốn chuyển. Có thể nhân Thêm người nhận để chuyển tiền cho nhiều người

Bước 04: Chọn hình thức chuyển tiền

Với giao dịch chuyển tiền đến nhiều người, khách hàng có thể chọn hình thức chuyển và nhập số tiền tương ứng, sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 05: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận

Bước 06: Xác thực giao dịch

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS

Bước 07: Giao dịch thành công

Màn hình hiển thị giao dịch thành công