Chuyển tiền qua ví
Bước 1: Chọn Chuyển tiền

Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn mục Chuyển tiền

 

Bước 2: Nhập tên hoặc SĐT để chuyển tiền

Chọn Chuyển tiền đến nhiều người nếu muốn chuyển tiền đến nhiều người

Chọn Quét mã QR để chuyển tiền nếu người nhận có mã QR nhận tiền

Xem thêm: Chuyển tiền đến nhiều người, QR của tôi

 

Bước 3: Nhập thông tin chuyển tiền

Nhập nội dung và số tiền muốn chuyển

 

 

Bước 4: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin giao dịch và bấm Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao dịch

Nhập mã PIN và Xác nhận giao dịch

 

Bước 6: Giao dịch thành công