Nạp tiền điện thoại
Bước 01: Chọn Nạp tiền điện thoại

Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn mục Nạp tiền điện thoại.

Bước 02: Nhập thông tin

Nhập Số điện thoại, chọn mệnh giá. Sau đó nhấn Tiếp tục
(đối với nhà mạng Viettel – Yêu cầu của Quý khách sẽ được thực hiện thông qua giao dịch mua mã thẻ)

Bước 03: Xác nhận thông tin

Kiểm tra thông tin giao dịch trước khi nhấn
Xác nhận

Bước 04: Xác thực giao dịch

Bước 05: Giao dịch thành công

Màn hình hiển thị thông báo giao dịch thành công