Đổi điểm thưởng lấy quà tặng
Bước 1: Chọn Ví của tôi

Từ màn hình chính chọn Ví của tôi.

Bước 2: Thông tin điểm thưởng

Nhấn chọn mục Thông tin điểm thưởng.

Bước 3: Chọn quà tặng muốn đổi

Chọn quà tặng muốn đổi đang hiển thị trên màn hình.

Bước 4: Đổi quà

Xem chi tiết quà tặng và nhấn Đổi quà.

Bước 5: Xác nhận giao dịch

Kiểm tra lại thông tin thanh toán và nhấn Xác nhận.

Bước 6: Nhập mã PIN

Nhập mã PIN đã cài đặt.

Bước 7: Giao dịch đổi quà thành công

Hiển thị quà tặng đã đổi thành công trên màn hình.

Bước 8: Kiểm tra quà tặng đã đổi.

Tại màn hình chính nhấn chọn mục Ưu đãi để kiểm tra quà tặng đã đổi thành công.