Liên kết trực tiếp TPBANK
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Ngân hàng liên kết

Bước 03: Nhấn Tạo liên kết mới

Bước 04: Chọn Logo TPBANK

Bước 05: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý

Bước 06: Kiểm tra điều kiện và chọn hình thức liên kết

Khách hàng lưu ý các điều kiện liên kết thành công rồi chọn hình thức liên kết phù hợp.

Bước 07: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Tiếp tục.
- Nếu chọn liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp
- Nếu chọn liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp

Bước 08: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Đăng nhập

Bước 09: Nhập mã OTP xác nhận

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn, sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 10: Liên kết ngân hàng thành công