Mở tài khoản ngân hàng BIDV
Bước 1: Tại mục Dịch vụ, nhấn Xem thêm

Từ màn hình chính Ứng dụng,tại mục Dịch vụ, nhấn Xem thêm

Bước 2: Bấm Mở tài khoản BIDV

Tại mục Mở tài khoản ngân hàng, chọn Mở tài khoản BIDV

Bước 3: Bấm Đăng ký ngay

Bấm Đăng ký ngay để mở tài khoản BIDV

Bước 4: Kiểm tra thông tin, xác nhận các điều khoản

Kiểm tra kỹ thông tin, xác nhận các điều khoản và nhấn Tiếp tục

Bước 5: Chọn loại giấy tờ xác thực

Chọn loại giấy tờ xác thực, đọc kỹ hướng dẫn và nhấn Tiếp tục

Bước 6: Xem lại giấy tờ đã chọn

Xem lại giấy tờ đã chọn và bấm Đã hiểu

Bước 7: Cho phép Ví VNPAY truy cập camera để chụp ảnh

Nhấn OK để cho phép Ví VNPAY truy cập camera để chụp ảnh

Bước 8: Chụp ảnh giấy tờ tùy thân

Chụp ảnh giấy tờ tùy thân theo hướng dẫn

Bước 9: Chụp ảnh chân dung

Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn

Bước 10: Kiểm tra kết quả xác thực

Kiểm tra kết quả xác thực và nhấn Tiếp tục

Bước 11: Đăng ký thông tin

- Kiểm tra thông tin định danh.

- Điền các thông tin cá nhân và chọn các dịch vụ muốn đăng ký theo hướng dẫn.

Nhấn Tiếp tục

 

Bước 12: Xác nhận đăng ký

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS

Bước 13: Gửi yêu cầu đăng ký thành công

Lưu ý: Khi đã được phê duyệt thông tin định danh, khách hàng không thể chỉnh sửa họ tên.