Liên kết trực tiếp BIDV
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Ngân hàng liên kết

Bước 03: Nhấn Tạo liên kết mới

Bước 04: Chọn Logo BIDV

Bước 05: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý.

Bước 06: Kiểm tra điều kiện và chọn Liên kết Tài khoản

Bước 07: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Tiếp tục.
Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp

Bước 08: Kiểm tra lại thông tin và bấm Xác nhận

Bước 09: Nhập mã OTP xác nhận

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 10: Liên kết ngân hàng thành công