Liên kết trực tiếp VPBANK
Bước 1: Chọn Ví của tôi

Từ màn hình chính của ứng dụng chọn Ví của tôi

Bước 2: Chọn mục Liên kết ngân hàng

Chọn mục Liên kết ngân hàng

Bước 3: Chọn Thêm liên kết ngân hàng

Chọn Thêm liên kết ngân hàng

Bước 4: Chọn ngân hàng VPBANK

Nhấn chọn vào logo của ngân hàng VPBANK

Bước 5: Chọn Đồng ý

Đọc kĩ thông tin và ấn chọn Đồng ý

Bước 6: Nhập Số thẻ hoặc Số tài khoản và nhấn Tiếp tục

Nhập Số thẻ hoặc Số tài khoản, đọc kĩ các thông tin và điều kiện liên kết và nhấn Tiếp tục.

 

Bước 7: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Xác nhận.

- Nếu liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp.

- Nếu liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp.

Lưu ý: Thông tin giấy tờ tùy thân phải trùng với thông tin đã đăng ký tại ngân hàng.

 

Bước 8: Xác thực liên kết

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn rồi nhấn Liên kết.

 

Bước 9: Liên kết Ngân hàng thành công

Hoàn thành Liên kết Ngân hàng VPBANK