Liên kết trực tiếp VietinBank
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Ngân hàng liên kết

Bước 03: Nhấn Tạo liên kết mới

Bước 04: Chọn Logo VIETINBANK

Bước 05: Chọn hình thức liên kết tài khoản hoặc liên kết thẻ

Khách hàng lưu ý các điều kiện liên kết thành công rồi chọn hình thức liên kết phù hợp

Bước 06: Nhập thông tin liên kết

- Nếu chọn liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp
- Nếu chọn liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp

Bước 07: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin liên kết trước khi nhấn Xác nhận
Trường hợp chưa đăng kí thanh toán trực tuyến cho Ví điện tử VNPAY, Khách hàng có thể xác nhận đăng kí dịch vụ ngay tại bước này.

Bước 08: Nhập mã OTP

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn rồi nhấn Xác nhận

Bước 09: Liên kết Ngân hàng thành công