Liên kết trực tiếp VietinBank
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Thẻ/tài khoản

Bước 2: Bấm Thêm liên kết ngân hàng

Bước 3: Chọn Logo ngân hàng Vietinbank

Bước 4: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý

Bước 5: Kiểm tra điều kiện và chọn hình thức liên kết

Khách hàng lưu ý các điều kiện liên kết thành công rồi chọn hình thức liên kết phù hợp.

Bước 6: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Xác nhận.

- Nếu chọn liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp

- Nếu chọn liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp

Lưu ý: thông tin giấy tờ tùy thân phải trùng với thông tin đã đăng ký tại ngân hàng

 

Bước 7: Nhập mã OTP

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn rồi bấm Liên kết

Bước 8: Liên kết ngân hàng thành công