Liên kết trực tiếp Vietcombank
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Ngân hàng liên kết

Bước 03: Nhấn Tạo liên kết mới

Bước 04: Chọn Logo Vietcombank

Bước 05: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý.

Bước 06: Kiểm tra điều kiện và chọn Liên kết Tài khoản

Bước 07: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: thông tin giấy tờ tùy thân phải trùng với thông tin đã đăng ký tại ngân hàng

Bước 08: Kiểm tra lại thông tin và bấm Xác nhận

Bước 09: Nhập mã OTP xác nhận

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn, sau đó nhấn Xác nhận.

Bước 10: Liên kết ngân hàng thành công