Liên kết trực tiếp Sacombank
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Ngân hàng liên kết

Bước 03: Nhấn Tạo liên kết mới

Bước 04: Chọn Logo Sacombank

Bước 05: Kiểm tra điều kiện liên kết

Kiểm tra các điều kiện liên kết rồi nhấn vào Liên kết thẻ.

Bước 06: Nhập thông tin thẻ

Nhập chính xác các thông tin in trên thẻ rồi bấm Tiếp tục.

Bước 07: Nhập mã CVV

Nhập mã CVV (3 số ở mặt sau thẻ)

Bước 08: Nhập mã OTP xác nhận

Nhập mã OTP được gửi từ tin nhắn rồi nhấn Xác thực

Bước 09: Liên kết ngân hàng thành công