Liên kết thẻ ATM NAPAS
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Ngân hàng liên kết

Bước 03: Nhấn Tạo liên kết mới

Bước 04: Chọn Ngân hàng liên kết

Tại mục Liên kết thẻ ATM NAPAS chọn ngân hàng muốn liên kết.

Bước 05: Kiểm tra điều kiện liên kết

Kiểm tra các điều kiện liên kết rồi nhấn vào Liên kết thẻ.

Bước 06: Nhập thông tin thẻ

Nhập chính xác các thông tin in trên thẻ rồi bấm Tiếp tục.

Bước 07: Xác nhận giao dịch

Nhấn Xác nhận, chọn Đồng ý để xác nhận trước khi thực hiện liên kết và nạp tiền vào ví

Bước 08: Nhập OTP xác nhận

Nhập OTP được gửi từ tin nhắn rồi nhấn Tiếp tục

Bước 09: Liên kết thẻ ATM NAPAS thành công