VNPAY-QR gần đây
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, vuốt xuống và bấm Cấp quyền truy cập

Bước 2: Cho phép truy cập vị trí để cập nhật các cửa hàng gần bạn

Bước 3: Bấm chọn Xem tất cả

Bước 4: Tìm cửa hàng tương ứng

Tại màn hình danh sách cửa hàng, khách hàng có thể tìm kiếm cửa hàng bằng cách bấm vào kính lúp góc trên bên phải màn hình

Chọn cửa hàng vào danh sách yêu thích bằng cách bấm vào ô bên phải của cửa hàng tương ứng

 

Bước 5: Xem danh sách cửa hàng yêu thích

Bước 6: Xem thông tin cửa hàng

Chọn cửa hàng tương ứng sau khi tìm kiếm trong danh sách cửa hàng và xem các thông tin chi tiết

Bước 6.1: Xem vị trí cửa hàng

Nhấn vào Chỉ đường để xem vị trí cửa hàng

Bước 6.2: Xem thông tin mã giảm giá

Nhấn vào mã giảm giá ở mục Khuyến mại đang có để xem thông tin chi tiết

Bước 6.3: Xem hình ảnh cửa hàng và thông tin chuỗi cửa hàng

Xem hình ảnh cửa hàng và thông tin chuỗi cửa hàng