Nạp từ nguồn tiền liên kết thẻ ATM NAPAS
Bước 01: Chọn Nạp tiền vào Ví

Tại màn hình chính ứng dụng, chọn Nạp tiền vào Ví.

Bước 02: Nhập thông tin

Nhập các thông tin yêu cầu rồi nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: Hạn mức dịch vụ có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Bước 03: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận

Bước 04: Xác thực giao dịch

Nhập mã OTP được nhận qua tin nhắn, rồi nhấn Tiếp tục

Bước 05: Giao dịch thành công