Rút tiền từ Ví về tài khoản ngân hàng
Bước 01: Chọn Rút tiền

Tại màn hình chính ứng dụng, chọn Rút tiền.

Bước 02: Nhập thông tin

Nhập các thông tin yêu cầu rồi nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: Hạn mức dịch vụ có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Bước 03: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận

Bước 04: Xác thực giao dịch

Nhập OTP được gửi từ tin nhắn rồi nhấn Tiếp tục

Bước 05: Giao dịch thành công