Cài đặt vân tay/ FaceID
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Ví của tôi (góc phải bên dưới màn hình)

Bước 2: Chọn Cài đặt sinh trắc học

Bước 3: Bật/tắt chức năng

Chọn Bật hoặc tắt chức năng Đăng nhập bằng

khuôn mặt

 

Bước 4: Bấm OK để cho phép Ví VNPAY dùng sinh trắc học

Bước 5: Nhập mật khẩu đăng nhập

Nhập mật khẩu đăng nhập rồi ấn Tiếp tục để hoàn tất cài đặt

Bước 6: Thông báo thành công

Thực hiện các bước tương tự để bật chức năng xác thực bằng khuôn mặt
Lưu ý: Nếu có thay đổi vân tay/ FaceID tại thiết bị, hệ thống tự động tắt chức năng đăng nhập bằng vân tay/ FaceID và xóa các thông tin liên quan đến vân tay/ FaceID