Cài đặt vân tay/ FaceID
Bước 01: Chọn ảnh đại diện

Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện ( góc trên bên trái màn hình ).

Bước 02: Chọn Cài đặt

Bước 03: Chọn Cài đặt khuôn mặt

Bước 04: Bật/tắt chức năng

Bước 05: Nhập mật khẩu đăng nhập

Nhập mật khẩu đăng nhập rồi ấn Tiếp tục để hoàn tất cài đặt

Bước 06: Thông báo thành công

Thực hiện các bước tương tự để bật chức năng xác thực bằng khuôn mặt
Lưu ý: Nếu có thay đổi vân tay/ FaceID tại thiết bị, hệ thống tự động tắt chức năng đăng nhập bằng vân tay/ FaceID và xóa các thông tin liên quan đến vân tay/ FaceID