Lịch sử Tích điểm/Tiêu điểm
Bước 1: Từ màn hình chính chọn Ví của tôi

Bước 2: Nhấn chọn mục Thông tin điểm thưởng

Bước 3: Nhấn chọn vào icon ‘Đồng hồ’ ở góc trên cùng bên phải màn hình ứng dụng.

Bước 4: Kiểm tra Lịch sử Tích điểm/Tiêu điểm

Bước 4.1: Tích điểm

Hiển thị số điểm được cộng tương ứng với giao dịch đã thực hiện thành công.

Bước 4.2: Lịch sử Tiêu điểm

Hiển thị số điểm đã dùng để đổi lấy quà tặng tương ứng (quà đã đổi hiển thị trên màn hình).