Đổi điểm thưởng lấy quà tặng
Bước 1: Từ màn hình chính chọn Ví của tôi

Bước 2: Nhấn chọn mục Thông tin điểm thưởng

Bước 3: Chọn quà tặng muốn đổi đang hiển thị trên màn hình

Bước 4: Xem chi tiết quà tặng và nhấn Đổi quà

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin thanh toán và nhấn Xác nhận

Bước 6: Nhập mã PIN

Bước 7: Giao dịch đổi quà thành công

Bước 8: Tại màn hình chính nhấn chọn mục Ưu đãi để kiểm tra quà tặng đã đổi thành công.