31/08/2023

Thông báo gián đoạn dịch vụ do ngân hàng BIDV chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking)

Thông báo gián đoạn dịch vụ do ngân hàng BIDV chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking)

Ví VNPAY xin thông báo một số tính năng và dịch vụ sẽ tạm thời bị gián đoạn từ 12h00 ngày 31/08/2023 đến 14h00 ngày 03/09/2023 trong quá trình BIDV nâng cấp hệ thống.

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phía ngân hàng BIDV sẽ tiến hành chuyển đổi hệ thống Core Banking. Do yêu cầu kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi, một số các tính năng và dịch vụ trên Ví VNPAY sẽ tạm thời gián đoạn, cụ thể như sau: 

  • Đối với các dịch vụ Liên kết thẻ/tài khoản BIDV với Ví VNPAY - Liên kết Ví qua tính năng mở tài khoản BIDV trên Ví - Nạp/rút tiền giữa Ví VNPAY và thẻ/tài khoản BIDV sẽ tạm dừng từ 22h30 ngày 31/08/2023 đến 14h00 ngày 03/09/2023.
  • Đối với tính năng Mở tài khoản BIDV trên Ví VNPAY sẽ tạm dừng từ 12h00 ngày 31/08/2023 đến 14h00 ngày 03/09/2023. 
Thông báo gián đoạn dịch vụ do nâng cấp hệ thống ngân hàng BIDV
Thông báo gián đoạn dịch vụ do nâng cấp hệ thống ngân hàng BIDV

Để đảm bảo giao dịch thuận tiện các dịch vụ khác trên Ví VNPAY, khách hàng vui lòng nạp tiền vào Ví VNPAY trước thời điểm nâng cấp hệ thống hoặc liên kết thêm ngân hàng khác với Ví VNPAY để đảm bảo giao dịch.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 5555 77 hoặc email hotrovnpay@vnpay.vn để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.